UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELER

 

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELER

 

379 Seri nolu V.U.K.Tebliğinin 5.maddesinde;”3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslekmensuplarına uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme zorunluluğu getirilen belgeler”konusunaaçıklık getirilmiş olup    ,

Anılan tebliğde,uzlaşma yönetmeliğinin 10.ncu maddesinde,mükelleflerin uzlaşma talebinin kabul edilmesi üzerine yapılacak uzlaşma görüşmelerinde,3568 sayılı Kanuna göre kurulan Meslek Odalarından bir meslek mensubunun da bulundurulabileceği,ancak bu kişilerin uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza atamayacakları belirtilmiştir.

 Meslek mensuplarının uzlaşma görüşmelerine katılabilmelerinin hukuki bir belgeye(sözleşme,vekaletname v.b.)dayandırılması ve söz konusu belgenin aslı veya onaylı bir örneğinin uzlaşma görüşmesi sırasında komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

 Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

   Oda Başkanı

  Necmi TUNCA


Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası