ÜCRET SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA DUYURU

            DUYURU


            Değerli Meslektaşlarımız;

3.Ocak.1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 24.maddesinde tarafların mesleki konularda yapılabilecek işler için sözleşme yapabilecekleri, 20.maddesinde meslek mensuplarının hizmet verdikleri müşterileriyle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları Odalara iletmek zorunda oldukları düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre Meslek Mensuplarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre düzenleyecekleri sözleşmelerin Damga Vergisine tabi olduğu unutulmamalıdır.

Meslek Mensuplarının 2018 ve izleyen yıllar için müşterileri ile yıllık sözleşme yapmaları, gerek Birliğimiz gerekse Oda Yönetimimiz tarafından uygun görülmektedir. 2018 yılı için yapılacak sözleşmelere  “Bu tarife önümüzdeki yıllarda asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere kendiliğinden uzar, TUİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranında yenilenir” ibaresine yer vermeleri sözleşmenin ileriki yıllar içinde geçerli olması ve Damga Vergisine tabi olmaması açısından önemlidir.

Meslek Mensuplarının mağdur olmamaları için, 2017 yılında yaptığı sözleşmelerde 10.01.2018/22-2 Sayılı TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküsünde belirtilen hususların yer alıp yer almadığının incelenmesi önerilir.

Ayrıntılı bilgi yazımız ekindedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

BOLU SMMM ODASI

       Oda Başkanı

    Yüksel CEYLAN


Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası