SGK Genelgesi 2018/2 "Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar"

SGK Genelgesi 2018/2 "Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar"

Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası