Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(01/166) Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(01/166) Sayılı Kararı

Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası