Kurumlar Vergisi Beyannamesine 296 No.lu Aktif "Geçici Hesap" bölümü 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle eklenecektir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesine 296 No.lu Aktif "Geçici Hesap" bölümü 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle eklenecektir.

Haberin kaynağı : http://www.bolu.smmmo.org.tr
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası