-

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası   

Menü
 
Takvim
« Ağu Eylül
Pz Sl Çs Cm Ct Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tarihte 25 Eylül günü 0 olay var, Detaylar..
 
Google'da Ara
..Buraya Yaz..
 
Döviz Kuru
Alış
1 EUR : 5.5179 YTL
1 USD : 6.2287 YTL
Satış
1 EUR : 5.5544 YTL
1 USD : 6.2399 YTL
 
Site sayacı
Bugün : 39
Dün : 22
Toplam : 239199
Sayfa izlenimi aldık..
 

BAĞ-KUR'LULAR SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA 04.10.2000 - 01.10.2008 DÖNEMİNİ BORÇLANABİLECEKLER
  Haberler || Güncel
   BAĞ-KUR'LULAR SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA 04.10.2000 - 01.10.2008 DÖNEMİNİ BORÇLANABİLECEKLER

 BAĞ-KUR'LULAR SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA 04.10.2000 - 01.10.2008 DÖNEMİNİ BORÇLANABİLECEKLER

 

Okuyucular e-mail ve telefon aracılığıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, Bağ-Kur borçlanmasına yönelik ne gibi yenilikler içerdiğine ilişkin çok sayıda soru yöneltmişlerdir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi (1). 1479 sayılı Bağ-Kur (Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) Kanunu, 5510 sayılı Kanunun 106/2.maddesi gereği 01.10.2008 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır (2). Bağ-Kur’lular 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında tanımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere 4956 sayılı Kanunla yapılan düzenleme gereği (3); Bağ-Kur Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, Bağ-Kur Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, yasal düzenlemenin (4) yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak hesaplanacak prim borçlarının tamamını,tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Örneğin; serbest meslek kazancı nedeniyle 1998 yılında gelir vergisine tabi olan A şahsı Bağ-Kur kaydını yaptırmamıştır. A şahsı 1998 yılından itibaren Bağ-Kur’lu olabilir mi? 20.04.1982-04.10.2000 döneminden yararlanma süresi (6 aylık süre) 02.02.2004 tarihinde sona erdiğinden örneklenen şahsın 1998 yılından itibaren Bağ-Kur mükellefi olması mümkün değildir. Yasal düzenleme gereği sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Getirilen Düzenleme:

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çıkarılan Yönetmeliğin (5) geçici 7.maddesinin 2.bendi “ Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, sigortalılık niteliği taşıdıkları hâlde Kanunun yürürlük tarihinden önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılıkları, Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla başlar. Ancak, Kanunun yürürlük tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunması hâlinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için Kanunun 80.maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir.Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi hâlinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tam olarak ödenmemesi hâlinde ise bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar Kanunun 89.maddesine göre iade edilir” şeklinde düzenleme öngörmüştür.

 

Yasal düzenleme gereği;

 

1. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, sigortalılık niteliği taşıdıkları hâlde Kanunun yürürlük tarihinden önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılıkları, Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 itibarıyla başlayacaktır.

 

2. 04.10.2000 ile Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihleri arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde (01.04.2009 tarihine kadar) talepte bulunması hâlinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir.

 

3. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi hâlinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

 

4. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tam olarak ödenmemesi hâlinde ise bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar kanuni faizi (6) ile iade edilir.

 

5. Vergi mükellefiyet süreleri (veya esnaf sicili/meslek odası kaydı) bulunmak kaydı ile 01.04.2009 tarihine kadar talepte bulunmayanlar 04.10.2000 ile 01.10.2008 tarihleri arasını sigortalılık süresi olarak değerlendiremeyeceklerdir.

 

6. Yukarıda örneklemede yer verilen, serbest meslek kazancı nedeniyle 1998 yılında gelir vergisine tabi olan halen Bağ-Kur kaydı bulunmayan A şahsı 01.04.2009 tarihine kadar 04.10.2000-01.10.2008 tarihleri arasındaki süreyi borçlanıp, sigortalılık süresi olarak kazanabilecektir. 01.04.2009 tarihinden itibaren ise bu süreyi borçlanamayacaktır.

 

Sonuç:

 

04.10.2000-01.10.2008 tarihleri arasında vergi mükellefiyet süreleri (veya esnaf sicili/meslek odası kaydı) bulunmak şartı ile Bağ-Kur’a kaydını yaptırmayanlar 01.04.2009 tarihine kadar 04.10.2000-01.10.2008 tarihleri arasındaki süreyi borçlanıp, sigortalılık süresi olarak kazanabilecektir. 01.04.2009 tarihinden itibaren ise bu süreyi borçlanamayacaklardır.

 

Dip Notlar:

 

(1) Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Cumhur Sinan ÖZDEMİR-Soru ve Cevaplarla Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama Rehberi–Haziran 2008 -Adalet Yayınevi

(2) 83, 84,Geçici 10 ve Ek Geçici 6.Maddeleri Hariç.

(3) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu Geçici Madde:18

(4) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu Geçici Madde:18 (4956 sayılı Kanununun 47.maddesiyle getirilen değişiklik. Yürürlük:02.08.2003

(5) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(6) 5510 sayılı kanun, Madde:89[ Ekleyen  (admin) | 24.10.2008 14:45:06 | : ]
           

 

Üyelik
Kullanıcı : 
Şifre : 
Hatırla :   

  
 
Staj-Sinav

2018 Yılı Sınav Takvimi hk.


2018 Yılı Hesap Numaraları ve bedeller hk.


Staja Giriş Sınavı İlk Başvuru işlemleri


Staja Giriş Sınavı Tekrar Başvuru işlemleri


 
Saat
 
Hava Durumu
Bolu
BOLU
 
Yerel reklam
 
Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
-- Arti Bilgisayar --
Bu sayfa: 0,23 saniyede yorumlandı.